Historia

Eläkeläiset ry:n Himangan alaosaston perustava kokous on pidetty 1.8.1965 Sirolan majalla. Kokouksen avauksen on suorittanut Eemeli Hakala Ykspihlajasta. Hän on avannut kokouksen ja pitänyt alustuksen asiassa 36 paikalle olleelle vanhukselle. Alkuun on valittu toimikunnaksi nimetty toimielin, jonka puheenjohtajaksi on valittu Herman Jokela, sihteeriksi Kalle Laine, rahastonhoitajaksi Juho Oja ja muiksi jäseniksi Eino Kaalikoski, Iida Kaattari, Hilja Ojala ja Väinö Ojala. Ykspihlajasta on ollut kokouksessa Eemeli Hakalan lisäksi muitakin, koska tilaisuuden on mainittu päättyneen Ykspihlajalaisten kanssa molemminpuolisiin kiitoksiin ja yhteislauluihin.

Eläkeläiset ry on Helsingissä 18.8.1965 antanut valtakirjan Himangan alaosastolle sääntöjensä 3 §:n mukaisen toiminnan harjoittamiseen, allekirjoittajina puheenjohtaja Sirkka Lehtivuori ja sihteeri Matilda Oksanen.

Himangan eläkeläiset ry on merkitty yhdistysrekisteriin 8.6.1972. Silloin pujeenjohtajaksi on vaihtunut Artturi Salmu, varapuheenjohtaja on ollut Kalle  Alho, sihteerinä Otto Yrjö Oja ja rahastonhoitajana Helli Hakkarainen sekä muina jäseninä johtokunnassa Hilda Kekolahti ja Julius Hakkarainen.

Yhdistyksen puheenjohtajina Herman Jokelan ja Artturi Salmun lisäksi ovat toimineet Helli Hakkarainen, Ensti Spak, Helmi Jokela, Kalervo Hämäläinen, Esko Tuliniemi, Toivo Koski, Ritva Anttiroiko, Heikki Spak ja Aira Rauhala.

Yhdistys on viettänyt vuosijuhlia 30-, 35-, 40-, 45- ja viimeksi 50-vuotta täytettyään.

Toiminta on vuosien varrella noudattanut ohjeita, joita sääntömallilla ja kiertokirjeillä valtakunnallisesti on ohjeistettu. Toiminta on ollut koko historian ajan varsin vilkasta. Viikkokerhot ovat jatkuneet säännöllisinä. Kansan-/senioritanssi/liikuntakerho on toiminut viikottain vuodesta 1998 lähtien. Vesijumppaa harrastettin yli 10 vuotta viikottain vuoteen 2014 saakka, kunnes toiminta menetettiin Kalajoen kaupungin vesialtaan käytölle asettamien ehtojen vuoksi. Raumankarin markkinoille on osallistuttu niiden alusta saakka myyntipöydillä ja arpojen myynnillä.

Kurssi- ja lomatoiminta Kuntorannan suuntaan on ollut vilkasta samoinkuin osallistuminen toisten yhdistysten kutsumiin eri tilaisuuksiin.

Olemme saaneet toimintaamme mukaan myös vasta eläkkeelle päässeitä nuoria eläkeläisiä, mikä mahdollistaa virkeän toiminnan kaikille yhteisesti. Saimme myös "toimintatonnin" Eläkeläiset ry:ltä 2015 ATK-toimintojen harjoitteluun ja kerhotoiminnan rikastuttamiseen. Tietokoneen ja oheislaitteiden avulla odotamme tulevaisuudelta yhä rikkaampia hetkiä yhdessäoloomme.